Company Logo

Kullanıcı (Üyelik) Sözleşmesi

İş bu “Kullanıcı (Üyelik) Sözleşmesi” (“Sözleşme”), www.iyziship.com yani bu web sitesinin (“Site”) ve burada sunulan yazılımların ve hizmetlerin (“Hizmet(ler)”) kullanımını düzenlemektedir.

Sözleşme, Kullanıcının (Üyenin) elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme ’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. İş bu Sözleşme, üyenin münferit abone, tek bir şirket veya kuruluş (“Üye(ler)”) olması fark etmeksizin, kullanıcı olan Üye ve “İYZİ BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ” kısaca markası ve web sayfa ismi ile “iyziShip” ) arasında gerçekleşen yasal bir sözleşmedir.

Kullanıcı (Üye), web sitemize üye olmakla birlikte, işbu sözleşme ile bağlı olduğunu kabul etmiş olup Kullanıcı (Üyelik) Bilgilerinin, aşağıda ve web sayfasında yer verilen KVKK ’da belirtilen şekilde toplanmasını ve kullanılmasını da kabul etmiş sayılacaktır. www.iyziship.com/kvkk/

Eğer kullanıcı (üye); bir şirket, kuruluş veya tüzel kişi adına bir hesap açıyor veya kullanıyorsa: (i) iş bu sözleşmeyle bağlı olacak şekilde o kurumun yetkili temsilcisi olduğunu; (ii) iş bu sözleşmeyi okuduğunu; (iii) anladığını (iv) tüzel kişi adına onayladığını kabul ve taahhüt etmiş olacaktır.

1) Hizmetin Tanımı


İşbu Site ve burada sunulan Hizmetler “İYZİ BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ” ‘ne ( kısaca markası ve web sayfa ismi ile “iyziShip” ) ait olup, perakendecilikle uğraşanlar için sipariş karşılama sürecini kolaylaştıran web tabanlı bir nakliye çözümüdür. Popüler pazarlara ve alışveriş platformlarına gerçek zamanlı entegrasyonlarla, sipariş alma ve toplu etiket oluşturmadan müşteri iletişimine kadar her türlü faaliyeti gerçekleştirmektedir. Gelişmiş özelleştirme seçenekleri, iyziShip ‘in işletmelere istenilen sayıda kullanıcı veya konumla uyum sağlamasını destekler. iyziShip ’in yazılımını ve yazılım dışında sunulan lojistik hizmetinden de faydalananlar “Üye” olarak adlandırılmaktadır. Her üyenin aldığı hizmetlerin, ücret ve koşullar birbirinden farklıdır.

2) Site ve Hizmete Dair Genel Bilgiler


2.1. iyziShip, site ’de ki bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak, gösterilen tüm çabalara rağmen ortaya çıkan yazım ve sistem hatalarından iyzi sorumlu değildir. Üye, Hizmet ’e erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder.

2.2. iyziShip, site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve iş bu Kullanıcı(Üyelik) Sözleşmesi’ni dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2.3. iyziShip, hesapları feshedebilir, Hizmete gönderilen tüm içeriği veya bilgileri silebilir ve / veya herhangi bir sebepten dolayı Hizmet ’in (veya Hizmet ’in herhangi bir kısmının veya özelliğinin) kullanımını veya erişimini herhangi bir zamanda, kendi takdirine bağlı olarak, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak engelleyebilir. iyziShip ‘in herhangi bir sebepten ötürü Site ’de yer alan herhangi bir hesabı (tamamen veya kısmen) feshetmesi kendi inisiyatifindedir. Ayrıca, iyziShip, herhangi bir üye verisinin görüntülenmesini durdurma hakkı da dahil olmak üzere Hizmet ’in herhangi bir yönünü durdurma hakkını saklı tutar.

2.4. Site diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir ("Bağlantılı Siteler"). Bağlantılı Sitelerde, iyziShip ‘in herhangi bir kontrolü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.5. Taşınması Türk veya ilgili ülke mevzuatlarına göre yasaklanmış bulunan ürünlerin gönderilmesi talepleri karşılanmayacak olup iyziShip ‘in söz konusu hallerde Siteye ve ilgili hizmetlere erişimi engelleme hakkı bulunmaktadır.

2.6. iyziShip, üye tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme ’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Üye, iyziShip ’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde üye ’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder.

2.7. iyziShip, üyeyi bilgilendirmeden gerekli gördüğü sistem değişikliklerini, güncellemelerini ve kısıtlamalarını değiştirme hakkını saklı tutar.

3) Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Kullanıcı (Üyelik) hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez. iyziShip ’in sunduğu Hizmetler’den yararlananlar ve Site 'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Üye 'nin, Site kapsamında gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

3.2. Üye tarafından Site ’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından üye sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin üye tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek ve aynı zamanda bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk üye ’ye ait olacaktır. Üye, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal iyziShip ’e bildirecektir. Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, iyziShip ’in, kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu şirketler ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler iyziShip bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. Üye, içerik ve diğer bilgilerin iyziShip veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.3. Üye kendisine site içerisinde bildirilen gönderi takip numarası ile gönderisini takip etmek ve herhangi bir durumda ( Adres hatası, gümrüklü işlem dolayısı ile gecikme ve benzeri) gerek alıcı gerek iyziShip ile yazılı iletişime geçerek konunun çözümü için bilgi vereceğini ve gönderisini yurtdışına taşıyan ana taşıyıcılara ( DHL, UPS, Fedex, TNT, USPS, Royal Mail, Deutschepost, GLS, DPD ve diğerler firmalara ) ait web sayfalarından bizzat takip etmek ile sorumludur. Üye, gerek kendi gerek gönderinin nihai alıcısının takipsizlik iletişimsizliği sonucu oluşacak herhangi bir masraf veya durumdan iyziShip ‘i sorumlu tutmayacağını kabul eder.

4) Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Üye, Site ’de ve verilen Hizmet ’te tüm fikri mülkiyet haklarının iyziShip ’e ait olduğunu kabul ve beyan eder.

4.2. İşbu Kullanıcı(Üyelik) Sözleşmesi dahilinde iyziShip tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, üyeler, iyziShip ’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5) Mücbir Sebepler

iyziShip, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, işbu sözleşmeden ve gizlilik politikasından doğan yükümlülüklerinden herhangi birini tam olarak ve zamanında ifa edememekten dolayı sorumlu değildir. Böyle bir hususun varlığı halinde iyziShip ’in herhangi bir tazminat sorumluluğu doğmayacaktır.

6) Ücretler ve Vergiler

Üyelik dahilinde üyeye özel tanımlanan ücretler, iyziShip ’e abone olan üyeler için geçerli olacak olup, iyziShip farklı ücretler belirlemek hakkını haizdir.

6.1. Hizmet ile ilgili ödeme ve vergi gibi ücretlerin geçerli bir ödeme yöntemiyle ve zamanında ödenmesinden üye sorumludur. Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretler ABD(Amerikan) Doları, AVRO(Euro) ve POUND(İngiliz Poundu) para cinsindendir. Tüm ödemeler Hizmet içerisinde belirtilen yöntemlerle yapılmalıdır. Tüm ücretler ve masraflar tarafımızdan alındıktan sonra kazanılır ve (a) açıkça belirtildiği durumlarda ve / veya (b) yürürlükteki yasaların gerektirdiği haller dışında, iade edilemez.

6.2. Üye satış, kullanım veya katma değer vergisi gibi Hizmet 'i kullanmasına dair öngörülen herhangi bir devlet vergisini ödemekle yükümlüdür. iyziShip 'in bu tür vergileri tahsil etmek zorunda olduğu ölçüde, geçerli vergi, faturalandırma hesabına eklenecektir ve üyeden tahsil edilecektir. iyziShip, yurtdışından iade olarak gelen gönderi navlun ücretlerini, ana taşıyıcı firmaların sonradan gönderi ile ilgili iyziShip ‘e fatura ettiği ek ücretleri, Türkiye veya yurtdışında oluşan vergi, ceza vb. tüm masrafları üyeden tahsil edecektir. Üye bu tahsilatı en başından gönderiyi yurtdışına gönderirken kabul etmiş sayılmaktadır.

6.3. Seçilen ödeme yöntemi hesabını tahsil etme yetkisi, Hizmet içindeki tercihler iptal edinceye veya değiştirilinceye dek yürürlükte kalacaktır; Ancak, böyle bir bildirim, iyziShip 'in makul bir şekilde harekete geçmesinden önce sunulan ücretleri etkilemeyecektir.

6.4. iyziShip, Hizmet için herhangi bir ücret veya ücret sınırını veya miktarını değiştirme ve üyelerine önceden bildirimde bulunarak yeni ücret veya şartlar oluşturma hakkını saklı tutar. Herhangi bir üyelik süresi için ödenen ücretler peşin olarak ödenir ve tamamen veya kısmen iade edilmez.

6.5. Hizmet iptal edilmediği müddetçe aylık üyelik her ayın sonunda, yıllık üyelik ise her yıl dönümü bitiminde otomatik olarak yenilenecektir.

6.6. Yıllık üyelikler için, yıllık yenileme tarihinden en az 30 gün önce, aboneliğin iptal edilmek istendiği bildirilmelidir. Aylık üyelikler için ise yedi (7) gün öncesinde bildirim yapmak gerekmektedir.

6.7. Üye, önden ödeme (depozito) göndererek cüzdanım özelliğine para ve bakiye yüklemektedir. iyziShip alacağı oluşması durumunda tüm alacak bakiyesini üye ’ye ait olan cüzdanım özelliğinde bulunan fazla bakiyeden tahsil etme hakkına sahiptir, üye bu tahsilat için iyziShip ’e en başından yetki vermiştir.

6.8. Üyeye ait olan cüzdanım özelliğinde borcuna karşılık yeterli miktar bulunmaması durumunda kredi kartı, eft/havale veya nakit olarak ödeyeceğini taahhüt etmiştir.

6.9. Üye herhangi bir sebepten ötürü (Yasalara aykırı içerik veya alt tedarikçi kurye firmalarının kararları nedeni ile) yurtdışına çıkartılamamış gönderiler ile ilgili; üyeden iyziShip ’in adresine taşınması esnasında oluşan iç nakliye(kargo) taşıma ücretini ve buna ilave olarak iyziShip ’in adresinden üyenin adresine iade olarak gönderilmesi için oluşacak iç nakliye(kargo) taşıma ücretini ödeyeceğini peşinen kabul etmiştir. Oluşacak bu iç nakliye(kargo) taşıma ücretlerinin tutarlarını belirleme hakkını iyziShip kendisinde saklı tutar.

7) Sözleşmenin Sonlandırılması

7.1. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

7.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.